Sosiale konsekvenser av Kunstig Intelligens

Sosiale konsekvenser av Kunstig Intelligens

Jeg har nå kommet til mitt fjerde blogginnlegg og det skal handle om hvilke sosiale konsekvenser av kunstig intelligens kan medføre verden.

I mine to siste blogginnlegg (AI og maskiner og Digitale plattformer) har jeg skrevet kort om noen konsekvenser kunstig intelligens har for oss mennesker. Det er et viktig tema, og det finnes utallige artikler akkurat om dette. Kunstig intelligens – heretter KI, generer fascinasjon og frykt. Utviklingen av KI har vært enorm, og det det har påvirket samfunnet radikalt. Disse endringene har skapt mange bekymringer rundt fremtidens jobber, etiske problemer om hva som er rett og galt, og frykt om at KI vil bringe alvorlige farer. Jeg mener det er viktig at vi må ha åpne diskusjoner og meninger rundt dette teamet, slik at ikke noen med mye makt skaper noe som kan påvirke vår verden negativt med bruk av KI.

Positive sider med KI

Det finnes mange positive sider med KI, og det kan vi allerede se i dag. I forelesningen 08. januar snakket arne om et amerikansk-militært firma med navnet Boston Dynamics. Boston Dynamics forsker og utvikler roboter som skal hjelpe bedrifter, forbrukere og militære med forskjellige arbeidsoppgaver. For eksempel innenfor militæret: De kan utvikle en robot som kan se hvor miner ligger i bakken, og utløse disse slik at menneskeliv ikke går tapt.

I denne sammenhengen er det positivt at vi kan bruke KI til å gjøre farlige arbeidsoppgaver slik at det ikke går utover mennesker.

En annen positiv side med KI er at det kan bli brukt til å gjøre mindre arbeidsoppgaver som krever tid og ressurser. Hvis en datamaskin eller en robot som f.eks. hjelper med å organisere alt av dokumenter i en bedrift, kan bedriften heller bruke ressurser på andre viktigere oppgaver.

Utviklingen blir bedre og bedre for hver dag som går og KI blir mer og mer avansert. Det blir brukt teknologier som utfører mindre operasjoner og andre arbeidsoppgaver som krever presisjon og nøyaktighet. Hvis vi ser litt inn i fremtid så vil vi komme til et punkt der roboter utfører alt av operasjoner på den beste mulige måten, jeg vil si at dette er en positiv side siden vi mennesker gjør mer feil enn KI.

Negative sider med KI

Jeg har snakket om en negativ/ulempe i to av mine tidligere innlegg, og det er om AI kan ta over for mange jobber slik at vi mennesker sitter igjen arbeidsledige. Dette vil påvirke hele verdens økonomi og det kan gi fatale konsekvenser. Hva skal vi mennesker gjøre uten jobb, og uten mulighet å skaffe seg penger på? Alle mennesker er forskjellige, og vi bidrar på mange mulige måter, men kan alle jobbe innenfor teknologi/data? Nei, vi er som sagt forskjellige og er gode på forskjellige ting. Det er derfor viktig at vi mennesker alltid har full kontroll over utviklingen slik at det ikke påfører oss mer negativt enn positivt.

På jordkloden er det vi som er på toppen av næringskjeden, og vi ligger langt fremfor de andre skapningene kun fordi vi har en så høy intelligens. Det finnes skapninger som er både sterkere og raskere, men de er ikke like smarte som oss. Det er noe som blir kalt for The singularity, og det er et hypotetisk tidspunkt der teknologien blir så bra at den ikke er kontrollerbar og ikke reversibel, som igjen vil gi uforutsigbare endringer i menneskets sivilisasjon.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er konsekvenser-av-kunstig-intelligens.jpg_fullwidth.jpg
Konsekvensene av kunstig intelligens. Tatt fra https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap/eilerts-salong/aktuelt-eilerts-salong/eilerts-salong-konsekvensene-av-kunstig-intelligens.

Nasjonal strategi for kunstig intelligens

Regjeringen har satt sin nasjonale strategi for kunstig intelligens. Denne strategien forklarer hvordan regjeringen vil fortsette med utviklingen av KI uten å skape fatale konsekvenser i fremtiden. Regjerningen kaller denne strategien for 5 Ansvarlig og pålitelig kunstig intelligens, og den går ut på:

«1.       kunstig intelligens som utvikles og brukes i Norge skal bygge på etiske prinsipper, og respektere menneskerettighetene og demokratiet.

2.         Forsking, utvikling og bruk av kunstig intelligens i Norge skal bidra til ansvarlig og pålitelig kunstig intelligens.

3.         Utvikling og bruk av kunstig intelligens i Norge skal ivareta den enkeltes integritet og personvern.

4.         Digital sikkerhet skal bygges inn i utvikling, drift og forvaltning av KI-løsninger

5.         Tilsynsmyndigheter skal føre kontroll med at systemer basert på kunstig intelligens på sitt tilsynsområde opererer innenfor prinsippene for ansvarlig og pålitelig bruk av KI»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *