Kan VR bli brukt til å forbedre bransjer?

Kan VR bli brukt til å forbedre bransjer?

Dette innlegget skal vi se litt nærmere på VR og dens mening og bruk i vårt samfunn. Hva kan VR medføre Norge og hvilke muligheter har det gitt forskjellige bransjer. Forelesningen vi hadde med Arne Krokan den 15. januar gikk han igjennom forskjellige teknologiske løsninger som har blitt tatt i bruk i vårt samfunn, disse løsningene er 3D-Print, VR og AR teknologi. Tidligere så har disse teknologiske løsningene har kostet mye og det har kun vært de bedriftene med mye kapital som har fått brukt dette. I dag har vi kommet et stykke med utviklingen, og teknologien blir bare billigere og billigere. Dette har gjort at flere bransjer tar i bruk disse teknologiene og vi ser at det stadig blir fler som hopper seg på. I dette innlegget skal jeg også skrive om en bransje som har tatt i bruk VR teknologi for å effektivisere og gjøre det mindre økonomiske å selge hus.

Hva er VR.

Virtual Reality (VR) betyr virtuell virkelighet, og kan med bruk av datateknologi og 360-graders video skape simulerte omgivelser og miljøer. Med hjelp fra sensorer i brillene kan brukeren forflytte seg rundt i den virtuelle virkeligheten. VR teknologien har blitt erklært dødt flere ganger, men for hver gang så har det kommet tilbake med flere positive sider og skaper flere muligheter. Det er mange bedrifter som har tatt i bruk VR teknologi, og det blir stadig flere. Ifølge nettsiden The Economist og deres rapport (under avsnittet) er det Amerika som har flest brukere av VR per innbygger, og førsteplassen ønsker de å holde til iallfall 2030.

Rapport: Hentet fra https://www.economist.com/technology-quarterly/2020/10/01/computer-generated-realities-are-becoming-ubiquitous.

VR blir nå tatt i bruk i flere bransjer og det blir stadig utviklet til å bli brukt i andre. Noen av disse bransjene er bilindustri, helsevesenet og eiendomsmegling.

Bilindustrien bruker VR teknologi til å hjelpe ingeniører og designere til å få oversikt over hvordan biler blir satt sammen og hvordan de til slutt vel se ut. Dette hjelper disse bedriftene med å spare millioner av penger på dyre prototyper av materialer.

Helse er en viktig del av livene våre, og VR kan bli brukt til forskjellige ting innenfor vår helse. I helsevesenet har VR blitt brukt i å trene opp leger i å operere ved å bruke virtuelle kropper. Det har vist seg at VR også kan brukes som behandling for psykisk helse. Dette blir kalt Exposure Therapy og det innebærer i å utsette pasienten for angstkilden eller dens kontekst uten å påvirke pasienten negativt.

Som jeg skrev tidligere, er hensikten med VR å plassere brukeren et sted i en simulert verden. Dette passer perfekt for de som driver med eiendomsmegling, de kan ved bruk av verktøy, scanne et helt hus med alt av interiør og eksteriør. Disse scannerne kan måle lengder og avstander, så du vil få nærmere perfekt kopi i en virtuell virkelighet. Jeg skal skrive mer om dette senere i bloggen.

Hva kan VR medføre Norge

I de siste årene har VR blitt utviklet ekstremt mye, og mulighetene for å ta i bruk VR blir bare større. Som jeg skrev tidligere er det mange bransjer som allerede er godt i gang å bruke VR teknologi, og det er ikke bare USA som tar seg bruk av dette. NTNU har skrevet en artikkel om hvordan virtuell virkelighet og utvidet virkelighet funker i læring og trening. NTNU viser til at VR har skapt og skaper flere muligheter for å praktisere seg på forskjellige ting. De skriver at VR skaper høyst realistiske utdanningssituasjoner som generelt er lite av her i verden, og dette er alt fra havbunn, brennende bygninger til dramatiske klimaendringer. Med denne teknologien får vi tilgang til å bli bedre i ulike situasjoner som man før ikke kunne praktisere seg på lik måte, og det bidrar til økt pensumforståelse og ferdighetstrening.

Jeg mener at VR kan bidra til mye bra her i Norge, og artikkelen til NTNU har gitt meg mer forståelse på hvilke positive sider VR har, og hva det kan gi oss mennesker. Det at vi nå kan sette oss selv inn i situasjoner som vi kanskje aldri kunne ha gjort tidligere og hjelpe oss med å gjøre mer presise og riktige valg. Vi ser at VR blir mer og mer brukt, og hvis det fortsetter slikt vil jeg tro det blir såpass normalisert at det vil brukt i alle former av opplæring og trening. Dette vil bidra til at mennesker får økt kunnskap og vi har mer å bringe til samfunnet.

VR innenfor eiendomsmegling og konsekvenser for berørte parter.

Jeg nevnte tidligere kort om hva VR kan brukes til innenfor eiendomsmegling, og det har gjort kjøp og salg av eiendom lettere. Det er flere eiendomsmeglere som tar en fullstendig scan av et hus, for å få det inn i en virtuell verden. Dette kan bli brukt til å ta med slike VR briller til kundene, slik at de kan se andre hus istedenfor å måtte dra tid. Det blir ikke brukt som en erstatning av å dra fysisk til disse husene, men en «prototype» som skal gjøre det lettere for kundene å se om kriteriene deres går overens med huset i en tidlig fase. Dette bidrar til en mer effektiv prosess som igjen gir en mer effektivisert hverdag. En eiendomsmegler kan bruke utrolig mye tid på å finne det mest perfekte huset eller leiligheten til kunden, og ikke minst ta med seg kundene til utrolig mange hus, derfor lønner VR seg mye når de heller tar med seg husene hjem til kunden.

Det er alltid noe negativt når det er noe positivt, og det negative er at det er aktører som blir påvirket av dette. De fleste har enda ikke tatt i bruk VR, så de negative sidene har enda ikke blitt så alvorlige. Disse sidene er at det er færre folk som trengs for at et salg av et husk skal skje, det blir leid inn interiørdesignere som skal sette inn møbler og dekorere slik at huset ser best mulig ut til de fleste. Dette vil ikke de bedriftene som bruker VR trenge like mye/ofte, siden på disse VR-programmene kan man enkelt sette inn og fjerne møbler etter eget ønske. Det blir også mindre bruk av vaskehjelp, siden når folk bestemmer å ikke gå for et hus med bruk av VR så trengs ikke det huset å vaskes før det.

Alt i alt mener jeg at det lønner seg for eiendomsmeglere å benytte seg av VR, det er fordi de positive sidene veier mer enn de negative. Uansett om det er andre aktører som vil bli litt påvirket av dette, er det også andre aktører som blir påvirket positivt. Dette er fordi VR også er med på sysselsetting. Når en bedrift trenger VR utstyr og programmer så trengs det folk som kan sette opp dette o.l.

Dette er et eksempel på hvordan VR har blitt tatt i bruk innenfor eiendomsbransjen.

Bilde: Dette bilde er hentet fra http://nextdayrender.com/2019/02/25/how-vr-can-transform-your-real-estate-business/

Referanser:

https://matterport.com/industries/real-estate

https://virtualspeech.com/blog/vr-applications

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/thon-eiendom-lanserer-vr-visning-pa-leiligheter?publisherId=9665352&releaseId=17880603

https://www.ntnu.no/eit/ped3801

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *