Sammendrag fra faget Kreativitet.

Sammendrag fra faget Kreativitet.

I dette blogginnlegget har jeg valgt å skrive et sammendrag fra faget kreativitet som jeg hadde i det første semesteret på Kristiania. Jeg synte at dette faget var interessant og jeg fikk en annen forståelse på hva ordet Kreativitet betyr og hva det innebærer å være kreativ. I dette sammendraget skal jeg skrive om hva kreativitet betyr, hvorfor det er viktig og hva som innebærer å være en kreativ organisasjon.

Hva er Kreativitet
Ordet kreativitet stammer fra ordet Creo og betyr å skape, frambringe og føde. Ordet

kreativitet har lenge bli knyttet sammen med våre menneskers evne og personlighet. (mer om dette)
Men hva er hensikten bak ordet kreativ?

Å definere ordet kreativitet er «lett», det kan bli definert som en skapelse av noe nyttig eller noe nytt. F.eks. Å komme med en god løsning på et problem. Selve ordet er ikke vanskelig å forstå, men er det egentlig noe fasit på hva som er kreativt og hva som ikke er kreativt? Det er her det kan begynne å bli komplisert. For alt er jo kreativt på sin egen måte, det kan være noen som syntes visse løsninger er bortkastet og meningsløse, men for andre så kan den løsningen være ekstraordinær og utrolig nyttig. Det som menes med dette, er at alle har sin egen tanke om hva som er kreativt, men at de fleste har en felles betydning på hva selve ordet kreativitet betyr. Jeg mener at kreativitet kan bli sett på mange måter, og det kommer f.eks. an på hvordan menneske man er, hva slags liv man lever, hvilke kulturer man har, hvilke interesser man har og hva man gjør i hverdagen.

Hvorfor er kreativitet viktig?
Kreativitet kan være viktig på mange forskjellige måter, og kreativitet kan trekkes i flere former. Jeg skal kun snakke om det jeg syntes er det viktigste med dette ordet, og hvorfor verden blir påvirket av det kreative.

Mihaly Csikszentmihalyi skiller mellom Little-c, og Big-C.
Little-c
handler om kreativiteten i hverdagen hos oss enkelt mennesker. Dette er mindre ideer som kun påvirker noen eller bare seg selv. Dette kan være ideer som er problemløser på et personlig nivå. Ett eksempel på dette klan være at en trenger å henge opp jakken sin hjemme, men denne personen har ikke en knagg, så han lager en ut av noen materialrester.
Little-c er viktig for at vi mennesker skal kunne klare oss i samfunnet, og for å tilpasse oss i en verden som er under kraftige utviklinger.

Big-C er kreativitet som er ekstraordinære, og som er revolusjonerende. Slike kreative ideer/løsninger gjør gjennombrudd og påvirker utrolig mange. Dette er ideer og løsninger som kan gjøre hverdagen lettere eller mer effektivisert. Det kan også være en helt ny løsning/idé som har en stor nytteverdi for folk. Slik kreativitet er med på å forandre verden, og er med i verdens utvikling. Denne typen kreativitet er viktig for at verden ikke skal stå stille, men for at vi skal kunne leve bedre, og sikrere her på jordkloden.

Kreativitet er derfor viktig for alle, om det kun er små ting, eller om det er noe som er ekstraordinært. Uten kreativitet hadde ikke vi levd i en slik verden som vi gjør, og det er kreativitet som står bak alt av utvikling og nye ideer.

Hva er en kreativ organisasjon?
En kreativ organisasjon er en organisasjon som er kreative i alle ledd, og ikke bare i ett. En

kreativ organisasjon er satt sammen av tre ledd som er, kreativ person (ansatt), kreativ gruppe og kreativ leder. Disse leddene påvirker hverandre, så det er viktig å finne en god balanse mellom disse leddene. Det finnes også andre faktorer som påvirker organisasjonens kreativitet, men heldigvis så har vi mange gode strategier og metoder for at disse faktorene skal bli positivt påvirket.

En kreativ organisasjon kan bli definert slik:

«At enkeltmennesker som arbeider sammen i et komplekst sosialt system skaper verdifulle, nye produkter, tjenester, ideer, prosedyrer eller prosesser.»

En annen definisjon:

«En bedrift er kreativ hvis de ansatte gjør noe nytt og mulig nyttig uten at de har blitt direkte fortalt eller vist hva de skal gjøre.»

Kreativ person
I det første leddet har vi kreativ person, altså den enkelte ansatte. Alle personer er kreative, og det handler om å utnytte den kreative tenkingen mest mulig. Det spiller så utrolig mange faktorer på hvordan en person kan bli mer kreativ i arbeidslivet og i livet generelt.

Kreativ gruppe
I det andre leddet har vi kreativ gruppe, som består av en gruppe mennesker. Denne gruppen jobber sammen med å utvikle kreative løsninger, ved bruk av kreative prosesser. Jeg mener selv at det sosiale miljø passer bedre inn under «kreativ gruppe» istedenfor «kreativ person». Dette er fordi det sosiale i seg selv handler om hvordan de ansatte har det med hverandre og hvordan arbeidsmiljøet kan påvirke det kreative i en gruppe mennesker.

Det sosiale miljøet handler om hvilke påvirkninger arbeidsmiljøet i en organisasjon gir for de individuelle komponentene. Den komponenten som blir påvirket mest er motivasjon, og det er retter sagt den indre motivasjonen som blir mest påvirket. Den indre motivasjonen kan bli påvirket positivt og negativt. Hvis organisasjonen blir påvirket negativt, er det som regel at det er dårlig kommunikasjon og dårlige forhold mellom personene. Det er bevist at organisasjoner med godt arbeidsmiljø, og som har en god kommunikasjon mellom alle parter, får en mer kreativ og bedre hverdag. Siden disse personene har en så mye bedre hverdag, vil de kunne samarbeide og ha en bedre kommunikasjon med hverandre. Dette vil gjøre at de ansatte kan jobbe mer i grupper og for å få flere perspektiver rundt en arbeidsoppgave e.l.

En optimal organisasjon for kreativitet burde legge til rette for teamarbeid innenfor begrensede rammer, slik at kreativiteten ikke hemmes av barrierene i Thompsons teori. Man burde derfor skjerme den individuelle kreative prosessen, ettersom dette kan skape kreative idéer. Det er derfor viktig at en slik organisasjon burde finne en god balanse mellom gruppe arbeid og individuelt arbeid.

Kreativ leder
En kreativ leder legger stor vekt på å fremme sin egen og medarbeiderne sin kreativitet. Kreativ leder kan defineres slik:
Kreativ ledelse er alt en leder sier og gjør som får fram medarbeidernes kreativitet.

Teresa Amabile har gitt ut artikkelen ”How to Kill Creativity”, og i denne artikkelen trekker hun frem at en leder står for hvor kreativ organisasjonen er. En leder uten forståelse om hva som kreves for at de ansatte skal kunne yte kreativitet best mulig, vil da føres til en mindre kreativ organisasjon. Amabile mener at lederen må forstå at man ikke kan tvinge fram kreativitet, men heller la de ansatte bruke den tiden de trenger. Dette vil føre til en mer gjennomført oppgave, og kreativiteten vil være på ett helt annet nivå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *